ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
1. วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชา : ขายและการตลาด อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ : 23 ปีขึ้นไป 
3. เพศ : ชาย/หญิง
4. ประสบการณ์ในการทำงานด้านประสานงานขาย อย่างน้อย2-3ปี ขึ้นไป
5. ความรู้ ความสามารถพิเศษ :ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office มีทักษะในการสื่อสารดี
6.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน 
7.มีความขยัน รับผิดชอบ คล่องแคล่ว กะตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์ 
 -------------------------------------------------------------------
รายละเอียดงาน/ หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ประสานงานและรับเรื่องระหว่างลูกค้า-ฝ่ายโรงงาน-ฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีกับฝ่ายโรงงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี 
2. ติดตามสถานะงานของลูกค้า และทำหน้าที่แทนฝ่ายขายเพื่อให้แน่ใจทุกฝ่ายเข้าใจและปฏิบัติตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 
3. จัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการขาย สรุปรายงานการขาย รวมถึงจัดทำเอกสารและรายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. จัดเก็บเอกสาของรฝ่ายขายและทำงานสนับสนุนงานขายและการตลาด
5. ช่วยดูแล รับผิดชอบงานภายในฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานกลับทันทีเมื่อเกิดปัญหา 
6. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ยืดหยุ่นเรื่องงาน และเวลาได้เป็นอย่างดี)
-----------------------------------------------------------------------------

สนใจกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ ส่งประวัติ มาที่ อีเมล chaninunn.s@topp.kimpai.com
สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ สนใจติดต่อ สอบถามได้ที่ คุณชาณินันทน์ โทร 0909154249 /02-6781051-5 ต่อ 589
ประสบการณ์: ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
วันลงประกาศ: 27 February 2017
Interested applicants are requested to mail their CV at hr@topp.co.th. Only shortlisted candidates would be invited
for an interview.