ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การขาย การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 อายุ : 24 ปีขึ้นไป 
 เพศ : ชาย/หญิง
 ประสบการณ์ในการทำงานด้านประสานงานขาย อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านงานวางแผนผลิตด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 ความรู้ ความสามารถพิเศษ :
บุคลิกภาพ : หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ประสานงานและรับเรื่องระหว่างลูกค้า - ฝ่ายโรงงาน - ฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
2. ติดตามสถานะงานของลูกค้า และทำหน้าที่แทนฝ่ายขายเพื่อให้แน่ใจทุกฝ่ายเข้าใจและปฏิบัติตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 
3. จัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการขาย สรุปรายงานการขาย รวมถึงจัดทำเอกสารและรายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. จัดเก็บเอกสารของฝ่ายขายและทำงานสนับสนุนงานขายและการตลาด
5. ช่วยดูแล รับผิดชอบงานภายในฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานกลับทันทีเมื่อเกิดปัญหา 
6. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------

สนใจกรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก ใบสมัคร

หรือ ส่งประวัติ มาที่ อีเมล akkraporn.b@topp.kimpai.com / vallapa.s@topp.kimpai.com
สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ สนใจติดต่อ สอบถามได้ที่ คุณอัครพร 095-4604574 /02-6781051-5 ต่อ 589
ประสบการณ์: 3 ปี
วันลงประกาศ: 20 May 2021
Interested applicants are requested to mail their CV at hr@topp.co.th. Only shortlisted candidates would be invited
for an interview.