ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
อายุ : 24 ปี ขึ้นไป
เพศ : ชาย / หญิง 
ประสบการณ์การทำงาน : ผ่านการฝึกงานและมีหนังสือรับรองการฝึกงานด้านการตรวจสอบ หรือมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ / ความสามารถพิเศษ : บุคลิกภาพ :  หน้าที่และความรับผิดชอบ :  สนใจกรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก ใบสมัคร

 หรือ ส่งประวัติ มาที่ อีเมล akkraporn.b@topp.kimpai.com / vallapa.s@topp.kimpai.com 
สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ สนใจติดต่อ สอบถามได้ที่ คุณอัครพร 095-4604574 /02-6781051-5 ต่อ 589 584 760 
ประสบการณ์: 2 ปี
วันลงประกาศ: 01 June 2022
Interested applicants are requested to mail their CV at hr@topp.co.th. Only shortlisted candidates would be invited
for an interview.