ตำแหน่งงาน: เลขานุการผู้บริหาร
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
เพศ :  หญิง 
ประสบการณ์การทำงาน : มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

ความรู้ / ความสามารถพิเศษ : บุคลิกภาพ :  หน้าที่และความรับผิดชอบ :  สนใจกรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก ใบสมัคร

 หรือ ส่งประวัติ มาที่ อีเมล akkraporn.b@topp.kimpai.com / vallapa.s@topp.kimpai.com
สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ สนใจติดต่อ สอบถามได้ที่ คุณอัครพร 095-4604574 /02-6781051-5 ต่อ 589
ประสบการณ์: 2
วันลงประกาศ: 14 January 2020
Interested applicants are requested to mail their CV at hr@topp.co.th. Only shortlisted candidates would be invited
for an interview.