ตำแหน่งงาน: IT Support
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
วุฒิการศึกษา    ปวส. ขึ้นไป   สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุ     18 ปีขึ้นไป
เพศ    ชาย / หญิง
ประสบการณ์การทำงาน    มีประสบการณ์ด้านงาน IT Support  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ / ความสามารถพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้  มีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเน็ตเวิร์ค

บุคลิกภาพ
1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบ เรียนรู้เร็ว
2. มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น คล่องตัว ประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วิเคราะห์ แก้ปัญหา ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ใช้งานภายในองค์กร (User) ด้าน IT และระบบเครือข่าย
2. ทำงานในสำนักงาน Support User ด้านติดตั้ง SW Window, MS Office โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถวางระบบและแก้ปัญหาการใช้ระบบเน็ตเวิร์ค, Internet/E-mail รวมถึงดูแล บำรุงรักษา แก้ปัญหาเกี่ยวกับ   
    ระบบคอมพิวเตอร์  เน็ตเวิร์ค ทั้ง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ระบบโทรศัพท์ ระบบกล้องวงจรปิด Printer Fax เป็นต้น
4. สามารถดูแล จัดการ งานเอกสารของฝ่ายสารสนเทศได้
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจกรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก ใบสมัคร

หรือ ส่งประวัติ มาที่ อีเมล akkraporn.b@topp.kimpai.com / vallapa.s@topp.kimpai.com
สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ สนใจติดต่อ สอบถามได้ที่ คุณอัครพร 095-4604574 /02-6781051-5 ต่อ 589

 
ประสบการณ์: -
วันลงประกาศ: 14 July 2020
Interested applicants are requested to mail their CV at hr@topp.co.th. Only shortlisted candidates would be invited
for an interview.