ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DCO
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
1.ทำหน้าที่ควบคุมเอกสาร พร้อมทั้งสำเนาแจกจ่ายเอกสารในระบบ ISO9001,GMP ให้กับทุกฝ่ายที่เกียวข้อง
2.ควบคุมจัดเก็บบันทึกของทุกฝ่ายให้เป็นไปตาม List of Record 
3.จนบันทึก และทำรายงานการประชุมประจำสัปดาห์,KPI และ Management Review
4.ดำเนินการตามกระบวนการสื่อสารภายในเกี่ยวกับระบบ ISO,GMP
5.สนับสนุนและต้อนรับลูกค้าเข้ามาทำการ Audit สินค้าของโรงงาน
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ประสบการณ์: 5 ปีขึ้นไป
วันลงประกาศ: 01 July 2023
Interested applicants are requested to mail their CV at hr@topp.co.th. Only shortlisted candidates would be invited
for an interview.