ตำแหน่งงาน: Overseas Purchasing
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
Job Description: https://www.facebook.com/สมัครงาน-บริษัท-ไทย-โอพีพี-จำกัด-มหาชน-215591498784067
ประสบการณ์: 3
วันลงประกาศ: 17 January 2017
Interested applicants are requested to mail their CV at hr@topp.co.th. Only shortlisted candidates would be invited
for an interview.