ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่สรรหา
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
ความรู้ ความสามารถพิเศษ : บุคลิกภาพ : หน้าที่ความรับผิดชอบ : สนใจกรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก ใบสมัคร
สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ สนใจติดต่อ สอบถามได้ที่ 02-6781051-5 ต่อ 589 584 760 
ประสบการณ์: 3-5 ปีขึ้นไป
วันลงประกาศ: 01 July 2023
Interested applicants are requested to mail their CV at hr@topp.co.th. Only shortlisted candidates would be invited
for an interview.