ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่สรรหา
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
ความรู้ ความสามารถพิเศษ : บุคลิกภาพ : หน้าที่ความรับผิดชอบ : สนใจกรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก ใบสมัคร

หรือ ส่งประวัติ มาที่ อีเมล akkraporn.b@topp.kimpai.com / vallapa.s@topp.kimpai.com
สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ สนใจติดต่อ สอบถามได้ที่ คุณอัครพร 095-4604574 /02-6781051-5 ต่อ 589
ประสบการณ์: 3-5
วันลงประกาศ: 24 March 2021
Interested applicants are requested to mail their CV at hr@topp.co.th. Only shortlisted candidates would be invited
for an interview.